ผู้ผลิตรางวายเวย์, จำหน่ายอุปกรณ์รางวายเวย์ (Wire-way)

ผู้ผลิตรางวายเวย์, จำหน่ายอุปกรณ์รางวายเวย์, ผลิตรางวายเวย์ เอส.เอส.เอ็ม. อินดัสตรี บจก.

 

ผู้ผลิตรางวายเวย์


การเลือกใช้งานรางเดินสายไฟฟ้าวายเวย์ ​(Wire-way) ให้เหมาะสม

 


 • จำนวนสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในรางวายเวย์จะต้องมีไม่กิน 30 เส้น สายไฟฟ้าในวงจรสัญญาณ หรือ วงจรควบคุมระหว่างมอเตอร์กับสตาร์ทเตอร์ที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาสตาร์ทมอเตอร์ ไม่ถือว่าเป็นสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหล

 • พื้นที่หน้าตัดของตัวนำและฉนวนทุกเส้นในรางวายเวย์รวมกันไม่เกิน 20% ของพื้นที่หน้าตัดภายในรางวายเวย์

 • กรณีที่สายไฟมีกระแสไฟฟ้าไหลในรางวายเวย์เกิน 30 เส้นให้ใช้ตัวคูณลดกระแสเรื่องจำนวนสาย แต่พื้นที่หน้าตัดรวมฉนวน

 • ของสายไฟทุกเส้นภานในรางวายเวย์รวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของพื้นที่หน้าตัดภายในรางวายเวย์

 • อุปกรณ์ไฟฟ้ารางวายเวย์ ควรจะต้องใช้งานในที่เปิดโล่งเท่านั้น และจะต้องสามารถเข้าถึงได้หลังจากการติดตั้งแล้ว

 • ในกรณีใช้งานและติดตั้งภายนอกอาคาร รางวายเวย์จะต้องสามารถกันฝนได้และไม่ใช้งานในพื้นที่ที่มีอันตรายทางกายภาพ

 • การติดตั้งรางวายเวย์จะต้องมีการจับยึดที่มั่นคงแข็งแรง ทกระยะห่างไม่เกิน 1.50 เมตร

 • ไม่อนุญาตให้ต่อรางวายเวย์ ณ จุดที่ผ่านผนังหรือพื้น

 • ไม่อนุญาตให้ใช้รางวายเวย์เป็นตัวนำสำหรับการต่อลงดิน

 •  

 บริษัท เอส.เอส.เอ็ม. อินดัสตรี บจก. ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์รองรับ, ตู้ควบคุม, ระบบสายไฟ, Street Lighting และระบบ Solar Cell

 


 • Cable tray, Cable ladder, Cable basket

 • Solar cell supporting structure

 • Lighting pole

 • Fabrication

 • Stracking pallet

 • Made to order

 •  

ขาจับท่อยึดโคมแบบปรับได้ , ท่อจับโคมไฟถนน , ฐานรองคานหม้อแปลง , คอนเคเบิ้ลอากาศ เหล็กรับล่อฟ้า (Low Volt cable ท่อจับโคมไฟถนน Rack, Ground Rod, Electricity Hardware) ราวสะพาน, แผงกั้นถนนจราจร (Walk Guard, Bolt and Nut,Washer)

 

 

 

 

สนใจติดต่อ
เอส.เอส.เอ็ม. อินดัสตรี บจก.
12/39 หมู่ 10 โครงการเปาอินทร์ ซอย 6 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : +662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
โทรสาร : +662 150 6673
อีเมล : awron_345@hotmail.com , sales.ssm@hotmail.com
www.ssmindustry.com
ssmindustry.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ผู้ผลิตรางวายเวย์, จำหน่ายอุปกรณ์รางวายเวย์ (Wire-way)”

Leave a Reply

Gravatar